POMÁHEJTE S NÁMI

JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT?

Těší nás, že jsou mezi námi lidé, kteří mají snahu pomáhat těm, co to potřebují. Pokud vás aktivity našeho nadačního fondu přesvědčily a chcete nás finančně podpořit, můžete váš finanční příspěvek zaslat bankovním převodem.

Na náš účet můžete kdykoliv zaslat jednorázový finanční dar. Oceníme i malé pravidelné částky, např. formou trvalého měsíčního příkazu k úhradě. O využití vašich peněžních darů vás budeme rádi informovat a ke každému daru vystavíme darovací smlouvu.

Děkujeme všem dárcům, kteří podporují aktivity nadačního fondu.

KOMERČNÍ BANKA
číslo TRANSPARENTNÍHO účtu:
558899/0100
IBAN : CZ2101000000000000558899
BIC ( SWIFT ) : KOMBCZPPXXX

MONETA
číslo účtu: 225046552/0600 (MONETA)
IBAN : CZ410600000000022504 6552
BIC ( SWIFT ) : AGBACZPP

… I MALÝ PŘÍSPĚVEK POMŮŽE A MÁ SMYSL …


DAŇOVÁ UZNATELNOST

Pro uznání potvrzení příslušným finančním úřadem je potřeba, aby Vaše identifikační údaje byly správné a úplné (jméno a příjmení, příp. i datum narození, adresa trvalého bydliště, u firem kromě názvu sídlo a IČO). Bezúplatná plnění budou uznatelná, pokud jejich hodnota tvoří alespoň 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% základu daně. Prakticky to znamená, že pokud jste dali dary v částce 1000,- Kč a více, nemusíte ověřovat, zda je to alespoň 2%, pouze ověříte, že úhrnná hodnota darů nepřesahuje 15% základu daně. Samotné podání daňových přiznání také nemusíte v některých případech řešit. Pokud využíváte tzv. „vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků“, kdy vše potřebné za Vás podává Vaše mzdová účetní, pak doklady o výši bezúplatných plnění jednoduše předáte do Vaší mzdové účtárny společně s ostatními podklady.

POTVRZENÍ O DARU VYSTAVUJEME NA ZÁKLADĚ  ŽÁDOSTI, kterou nám zašlete na e-mail: info@vzdelavaci-nadacni-fond.cz